10 lat UTW w Kętrzynie

W dniu 18 czerwca 2016 r. w kinie „Gwiazda” odbyły się uroczystości jubileuszowe UTW w Kętrzynie z okazji 10-lecia jego działalności i zakończenia roku akademickiego 2015/2016 .

Obchody rozpoczął chór „Wrzos” odśpiewaniem Gaudeamus i hymnu UTW. Pani Prezes –Janina Milewicz powitała znamienitych gości przybyłych na uroczystość: rektora WSIiE w Olsztynie prof. dr hab. Adama Sosnowskiego, panią dziekan Wydziału Zamiejscowego WSIiE dr Agnieszkę Górską , przedstawicielki TWP, burmistrza Ketrzyna –Krzysztofa Hećmana, byłego prezesa Sp-ni Mieszkaniowej „Pionier” –Romana Szydłowskiego. Pani Prezes podziękowała sponsorom, którzy w ciągu minionych lat wspierali finansowo działalność UTW. Pani Prezes wyraziła słowa wdzięczności założycielom UTW : pani dr Teresie Malec/ którą reprezentowała Iwona Kuciewicz/ i panu Janowi Banaszczykowi. Podziękowania i wyróżnienia wręczono też członkom pierwszego Zarządu UTW, dyrygentowi chóru i pierwszym jego członkiniom oraz prowadzącym sekcje. Goście złożyli słuchaczom UTW gratulacje z okazji jubileuszu, życząc dalszych sukcesów. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli film przedstawiający historię UTW. Film zrealizowały p. Alicja Woronowicz i p. Janina Muszak, a lektorami byli p. H.Malewicka i p. J.Zalewski. Część artystyczną rozpoczął występ chóru „Wrzos”, który wzbudził aplauz słuchaczy, następnie działalność UTW w formie wiersza przedstawiła p. Danuta Tomko. Tę część uroczystości zakończył świetny koncert zespołu muzycznego ks.dr Zbigniewa Stępniaka, w którego wykonaniu usłyszano kilka znanych melodii operetkowych i operowych. Zebrani obejrzeli też wystawę fotograficzną pt. „Tajemnice Kętrzyna i okolic” w wykonaniu członków sekcji. W holu kina zorganizowano wystawę obrazującą osiągnięcia UTW: zdobyte nagrody, wyróżnienia ,zdjęcia z imprez i kroniki. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia na schodach ratusza. Druga część obchodów jubileuszu miała miejsce w „Starej Kamienicy”, gdzie nie obyło się bez odśpiewania tradycyjnych „sto lat” i wyśmienitego tortu.