3 czerwca odbyła się zaplanowana już wcześniej wycieczka po ziemi powiatu kętrzyńskiego. Tym razem zobaczyliśmy 6 gotyckich kościołów i zabytkową, drewnianą dzwonnicę w Kosakowie. Pierwszy na trasie wycieczki był Rzymskokatolicki kościół Krzyża Świętego w Srokowie, następnie udaliśmy się do Kosakowa, potem do Windy, Barcian, Mołtajn, Sątoczna i na zakończenie do Gudnik gdzie sołtys tej miejscowości przygotował dla nas grilla i poczęstunek. Wycieczkę przygotował nasz kolega Jarosław Tomczak, a po kościołach oprowadzał Tadeusz Korowaj, z którym już wcześniej odwiedzaliśmy dworki i pałace naszego powiatu.