Dnia 18.X.2018r. 50 członków UTW w Kętrzynie wzięło udział w podsumowaniu projektu ,,Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Weku", który został napisany przez UW-M w roku 2018.  Łącznie w projekcie uczestniczyło 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj.Warmińsko-Mazurskiego. Do Ministerstwa Nauki trafiło 49 wniosków, z których wybrano 20, w tym olsztyński. Kwota dotacji wynosi ok.6 mln zł.

W podsumowaniu projektu uczestniczyli:

  •   prof.dr hab. Przyborowski, prorektor d/s kształcenia
  •   prof.dr hab. Jaroszewski, prorektor d/s nauki
  •  prof.dr hab. Stefan Smoczyński, pełnomocnik rektora d/s UTW
  •  mag Anna Smoczyńska, kierownik d/s nauki, która z innymi naukowcami napisała i nadzorowała projekt.

W ramach projektu odbyły się warsztaty na uczelni w Olsztynie, w których uczestniczyło jednorazowo po 24 studentów z poszczególnych UTW, oraz po 3 wykłady w miejscu działania UTW. Dofinansowanie na 1 UTW wyniosło ok, 50 tys.zł. Projekt finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister i Minister Nauki Jarosław Gowin wystosował list gratulacyjny do uczestników projektu. Otrzymali oni certyfikat uczestnictwa w projekcie.

W dalszej części spotkania zostały wygłoszone 2 wykłady:

  •  prof.dr hab. d/s Medycznych -Tomasz Stompór ,,Fakty i mity medycyny prewencyjnej"
  •  ksiądz Tomasz Garwoliński o powstaniu Hosjanum i dziełach zgromadzonych w Braniewie w wieku XVI – XVIII, a częściowo zrabowanych przez Szwedów.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami ze strony prezesa Federacji UTWWiM Antoniego Furtaka i wiceprezes Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Genowefy Barcz, którzy byli wnioskodawcami do Rektora UWM o napisanie tego projektu. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na lunch.