VIII Iławski Przegląd Chórów UTW

Dnia 8 czerwca 2019 r. odbył się VIII Iławski Przegląd Chórów UTW.
Nasz chór „Wrzos”, pod dyrekcją pana Jacka Kwiatkowskiego, ze swojego repertuaru zaprezentował 4 utwory:
„Czy powróci”
„Targ w Scarborough”
„Przy dolinie wódka płynie”
„Przypomnienie dawnej miłości”
W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów i chórów UTW z naszego województwa. Czas między występami chórów uświetniała grupa teatralna UTW Iława, która przedstawiała krótkie zabawne scenki.