14 grudnia 2019 r. chór „Wrzos” z naszego UTW brał udział w Warmińsko – Mazurskim Festiwalu „Hej Kolęda”.

W wydarzeniu tym uczestniczyły zespoły i chóry z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego województwa.

Chór „Wrzos” zdobył I miejsce i otrzymał puchar.