Grupa teatralna „Seniorzy przy stolikach”, działająca przy UTW, dokonała adaptacji najpopularniejszej opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”.Członkowie grupy pokazali fragmenty libretta ukazujące obyczajowe i liryczne scenki z życia szlachty i chłopów; najbardziej wartościowe wzorce charakterów ludzkich, postawy i działania zgodne z obowiązkiem wobec ojczyzny - ideę gotowości do walki i do poniesienia ofiar w obronie ojczyzny. Ich uzupełnieniem były odpowiednio dobrane obrazy i fragmenty muzyczne: arie, duety i tercety w wykonaniu znanych artystów. W przerwach między aktami chór „Wrzos”, również działający w UTW, umilał czas publiczności śpiewając piosenki kompozytora.