W dniach 18-25 IX 2022 r. Trzy osoby z UTW w Kętrzynie (Janina Muszak, Stanisława Hajdamowicz i Alicja Wronowicz) uczestniczyły w programie „Mobilność grupowa w programie Erasmus+” w Meppen zorganizowanym przez Federację UTW WiM w Olsztynie.

Obejmował on spotkania z grupami seniorów oraz władzami miast Wertle, Meppen, Lathen. Podczas rozmów wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi działalności na rzecz seniorów, w tym wolontariatu. Zwiedzaliśmy zabytki miast, muzeum generała Maczka w Haren oraz cmentarz wojenny w Gros Fullen. Byliśmy w miejscu pamięci po obozach jenieckich w Esterwegen, w których przebywało 1728 dziewcząt z powstania warszawskiego. Byliśmy też na miejscu katastrofy kolei magnetycznej, która miała miejsce podczas jazdy próbnej w 2006r. Zginęło wówczas 19 najlepszych maturzystów oraz czterech nauczycieli oddelegowanych na jazdę próbną w nagrodę za szczególne osiągnięcia.

Poznaliśmy też sposoby pozyskiwania odnawialnych źródeł energii i inne działania dotyczące ekologii. Tuż przy granicy, w Holandii zwiedziliśmy twierdzę Buortange, która znajdowała się na szlaku dywizji gen. Maczka. Obejrzeliśmy wały obronne i bardzo ciekawą zabudowę miasteczka.

Uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach i warsztatach z zakresu psychologii dotyczących nabywania i wspierania samodzielności oraz kompetencji osobowych. Prowadzone były przez psycholog mgr Katarzynę Grabia i dr Agnieszkę Górską.

Na zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty.