W dniu 18 stycznia b.r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków UTW w Kętrzynie.

Przyjęte zostało sprawozdanie  z działalności Zarządu w ostatniej trzyletniej kadencji,  wytyczone kierunki działania na 2023 rok,  sprawozdanie finansowe za ten okres oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej . Odchodzącemu Zarządowi Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium. Przeprowadzono wybory nowego prezesa, Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu tajnym wybrani zostali: Na Prezesa - Pani Jadwiga Wanago. Członkami Zarządu Uniwersytetu zostali: Pani Ewa Bąk, Pani Maria Dmytryszyn, Pani Stanisława Hajdamowicz, Pani Bożena Kojro, Pani Genowefa Lewicka-Kubach, Pan Lech Pękalski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pani Kazimiera Dorota Urbanowicz, Pani Janina Milewicz, Pan Jan Jaśkiewicz.