22 marca 2023 r. grupa teatralna „Seniorzy przy stolikach” zaprezentowała widowisko pt. „Norwid na tle swojej epoki”.

Scenariusz, który wymyśliła Janina Muszak, uzupełniali i poprawiali członkowie grupy. Opierał się na wybranych faktach z życia C. K. Norwida, współczesnych mu romantyków oraz kobiet, które w życiu każdego z nich odegrały szczególną rolę.

Gdzieś, kiedyś po latach spotkały się:

 • Celina Mickiewiczowa - Dorota Urbanowicz
 • Maria Kalergis - Stefania Gudaczewska
 • Maryla Wereszczakówna - Barbara Łuckiewicz
 • Salomea Słowacka - Wiesława Jakowicz
 • Eglantyna Pattey - Stanisława Hajdamowicz
 • Maria Wodzińska - Helena Malewicka
 • Delfina Potocka - Jadwiga Szynkowska
 • George Sand - Helena Kowalewska

Potem dołączyli:

 • A. Mickiewicz - Leszek Pękalski
 • J. Słowacki - Tadeusz Oleszczuk
 • C. K. Norwid - Kazimierz Lewanowicz

Całość uzupełniała muzyka oraz zdjęcia ukazujące postaci i różne miejsca prezentowane na ekranie przez Alicję Woronowicz. Studenci UTW mogli spojrzeć na znanych ze szkoły wieszczów nie tylko przez pryzmat ich twórczości, ale też poznać ich jako ludzi, którzy, mimo różnych ułomności, stworzyli dzieła nadal wzbudzające w wielu miejscach na świecie zainteresowanie i podziw.