Chór działający w ramach sekcji wokalno-muzycznej UTW powstał w 2006r.

Dyrygentem chóru był mgr.pan Cezary Nowakowski, opiekunem była Jadwiga Szynkowska, zastępcą Helena Malewicka Po 10 latach prowadzącym był pan Tomasz Bylicki, następnie od roku 2019 dyrygentem jest mgr Pan Jacek Kwiatkowski, zaś opiekunem wspomniana już Maria Dmytryszyn, zastępcą Helena Malewicka.Chór liczy 22 osoby. Głównym zadaniem chóru jest rozwijanie umiejętności wokalnych, pogłębianie wiedzy o muzyce, dostarczanie radości na różnych imprezach. W repertuarze chóru znajdują się pieśni patriotyczne wielkopostne, kolędy, piosenki popularne, rozrywkowe, regionalne i biesiadne. Repertuar dobierany jest do potrzeb uroczystości i imprez związanych z ważnymi wydarzeniami. Celem działalności chóru jest kontynuacja pracy w zakresie doskonalenia umiejętności wokalnych, poznawania i opracowywania nowych utworów muzycznych. Większość utworów wykonujemy w dwugłosie. Zdobyte umiejętności prezentujemy w konkursach, festiwalach a także w różnych imprezach okolicznościowych.

Ważniejsze wydarzenia, w których chór „Wrzos” z UTW brał udział to:

 • Uświetnienie uroczystości z okazji poświęcenia Pomnika Nagrobnego patrona naszego miasta Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie,
 • Udział chóru w Dniach Kultury Polskiej w Kiejdanach oraz w Wilnie przed Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
 • Występ w koncercie Pieśni Wielkopostnych w Bazylice św. Jerzego wspólnie z chórem parafialnym, w misterium Pasyjnym w kościele św. Katarzyny przy współudziale sekcji literacko-historycznej
 • Śpiewanie kolęd w kościele w Garbnie, w kościele w Karolewie, i podczas spotkania opłatkowego Wigilii Miejskiej zorganizowanej przez Burmistrz Miasta Kętrzyna, w Domu pomocy Społecznej,
 • W czasie pandemii, z inicjatywy pana dyrygenta, chór nagrał koncert na płytkę, która została dostarczona do Domu Pomocy Społecznej.
 • Udział chóru w koncercie kolęd w Zamku Kętrzyńskim.
 • Wspólne śpiewanie z młodzieżą pieśni patriotyczne podczas koncertu z okazji święta Niepodległości w Zespole Szkół w Kętrzynie, śpiewanie pieśni patriotycznych na placu Armii Krajowej, na placu przy fontannie, z okazji święta Niepodległości Mazurskie Morcinki.
 • Chór bierze udział w różnych imprezach okolicznościowych naszego miasta, takich jak: Dzień Organizacji Pozarządowych, Marsz Żonkila, W.O.P.Ś , Kętrzyńska Noc Świętojańska, puszczanie wianków na jeziorze.
 • Koncert piosenek podczas Święta Róży organizowanego przez Ogrody Pokazowe w Marcinkowie.
 • Na zaproszenie Pana Starosty uświetniłyśmy swoim śpiewem Dzień Sołtysa, na zaproszenie dyrektora Domu Kultury w Korszach chór wystąpił z koncertem z okazji dnia seniora.
 • Chór „Wrzos” bierze udział w Iławskim Przeglądzie Chórów UTW i ATW z terenu woj. war-mazur. Są to piosenki dowolne, w tym obowiązkowo jedna regionalna, oraz w konkursie „Hej Kolęda” organizowanym w Olsztynie. Nasz chór zdobył 5 razy I miejsce w województwie a największą nagrodą oprócz pucharów, licznych dyplomów, podziękowań była nagroda - puchar Gran Prix w konkursie kolęd. „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach,wierzaj mi,nigdy nie śpiewają”..