03 czerwca 2024 r. w Iławie, już po raz 11, odbył się Przegląd Chórów UTW z woj. warmińsko-mazurskiego.

W Przeglądzie wystąpiło 6 chórów, w tym nasz chór „Wrzos”, który zaśpiewał 3 piosenki: „Staruszek świat”, „Baju-baj” i „Mazurskie jeziora”. Przegląd rozpoczął się odśpiewaniem hymnu skompononowanego przez p. Jacka Kwiatkowskiego „Ważne sprawy”, a na zakonczenie był wspólny obiad wszystkich uczestników.