„Żeby wiedzieć, trzeba czytać” pod takim hasłem dnia 29.05.2024 r. odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona czytelnictwu, którą przygotowała i przeprowadziła Pani Bronisława Rutkowska.

W sesji udział wzięli zaproszeni goście: Pani Krystyna Guba - w zastępstwie za dyr. Biblioteki Miejskiej, Pani Barbara Groch – dyr. Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej, Pani Maria Skibińska – TMK, Pani Krystyna Dolewska – Wilniuki, uczniowie ZS im. Marii Curie Skłodowskiej, oraz studenci UTW w Kętrzynie. Sesja rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu Kętrzyna autorstwa Stanisławy Łozińskiej i po wystąpieniu Pani prezes UTW – Jadwigi Wanago dalszym prowadzeniem zajęła się Pani Bronisawa. Były wystąpienia zaproszonych gości i naszych studentów. Cyceron powiedział, że... „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.” .