Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu realizuje w okresie od grudnia 2012 r. do października 2014 r. projekt pn. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. W ramach tego projektu przeprowadzono cykl 30 wykładów oraz 60 warsztatów komputerowych pt. „Nowoczesne finanse seniora”.

19 i 20 marca 2014r. UTW w Kętrzynie wziął udział w takich warsztatach poprzedzonych wykładem. W ramach tych zajęć, trwających po 3 godz. dla każdej grupy,poznaliśmy podstawy bankowości internetowej w praktyce (zakładanie i obsługa podstawowych funkcji fikcyjnego konta internetowego), rodzaje i zasady korzystania z kart bankowych, zarządzanie finansami domowymi z wykorzystaniem komputer czy pułapki w umowach finansowych. Warsztaty prowadził radca prawny z Nowego Sącza - Wojciech Nalepa absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie, stały współpracownik Federacji.