Prezes Zarządu UTW w Kętrzynie

Janina Milewicz

 
Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie

Marianna Miller


 

Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie

Maria Dmytryszyn

 
Sekretarz Zarządu UTW w Kętrzynie

Dorota Baranowska

 
Skarbnik

Elżbieta Olechnowicz

 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie

Halina Grochowska

   
 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie

Stanisław Kruklis