Prezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Janina Milewicz
 
I Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Maria Dmytryszyn

 

II Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Jadwiga Wanago
 
Sekretarz Zarządu UTW w Kętrzynie
Ewa Bąk
 
Skarbnik
Elżbieta Olechnowicz
 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie
Halina Grochowska
   
 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie
Stanisława Hajdamowicz