Prezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Jadwiga Wanago
 
I Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Maria Dmytryszyn

 

II Wiceprezes Zarządu UTW w Kętrzynie
Genowefa Lewicka-Kubach
 
Sekretarz Zarządu UTW w Kętrzynie
Bożena Kojro
 
 
Skarbnik
Stanisława Hajdamowicz
 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie
Ewa Bąk
   
 
Członek Zarządu UTW w Kętrzynie
Lech Pękalski