Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 
 1. Prowadzenie zajęć ogólnych w formie wykładów dla wszystkich słuchaczy:
 1. Wykłady 2-godzinne w każda środę w ciągu całego roku – około 33 wykłady;

 2. Wykłady realizowane będą przez:

 • naukowców Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego i innych uczelni,
 • prelegentów z FOS-y,
 • naszych studentów UTW w Kętrzynie;

 

 1. Praca w sekcjach i na kursach:
 1. literacko – historyczna,

 2. fotograficzna (dotacja z projektu 1400 zł),

 3. turystyczno – krajoznawcza,

 4. śpiewacza,

 5. sportowo – rekreacyjna (dotacja z projektu I półr. 2016r. – 1700 zł gimnastka Ilona),

 6. Kurs komputerowy – II półr. 2016r.,

 7. Sekcja teatralna,

 8. Sekcja taneczna,

 9. Sekcja rowerowa,

Każda sekcja działa w oparciu o opracowany plan roczny. W 2016r. planujemy powołać sekcję d/s kultury i plastyczną.

 
 1. Spotkania okolicznościowe i rekreacyjne:
 1. Obchody jubileuszu 10-lecia UTW w Kętrzynie, połączone z zakończenie roku 2015/26 i wystawą fotograficzną – 18.06.2016r. ;

 2. Udział w Seminarium w Zamku w Kętrzynie na temat „1050 – lecie Chrztu Polski” oraz w koncercie muzycznym związanym z tym jubileuszem 15 i 17.04.2016r.;

 3. Udział w „Marszu Żonkila” – 30.04.2016r. ;

 4. Udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Amfiteatrze w Kętrzynie;

 5. Spotkania z członkami innych UTW;

 6. Spotkania i współpraca z przedstawicielami władz uczelni i samorządów lokalnych ;

 7. Kontynuacja współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, PCPR, Policją, KCK, MOSiR, Biblioteką Miejską, Muzeum i innymi stowarzyszeniami;

 Rekreacja i sport

 1. Rajdy rowerowe, gra w bule, nordic walking ;

 2. Wyjazdy do Parku Wodnego „Tropikana” w Mikołajkach i Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim 5-6 w roku;

 3. Udział w Senioriadzie UTW w Olsztynie 10-11.06.2016r. ;

 

 1. Imnrezy kulturalne, wczasy, sanatoria:
 1. Wyjazdy do filharmonii w Olsztynie i Białymstoku 2-3 razy w roku;

 2. Wyjazdy do teatru 2 razy roku;

 3. Wczasy w Bułgarii Obzov miedzy Warną a Burgas w dniach 21-29.05.2016r. – 73 osoby;

 4. Wczasy w Hiszpanii w dniach 13-22.09.2016r. – 28 osób;

 5. Sanatoria wrzesień 2016r. nad morzem Bałtyk;

 6. Wyjazd do Kiejdan na Litwie na Dni Kultury Polskiej 03-05.06.2016r. – 50 osób;

 7. 2-dniowy wyjazd do Opery w Bydgoszczy na „Halkę” St. Moniuszki oraz do Sanktuarium w Licheniu oraz zwiedzanie Torunia w dniach 11-12.03.2016r.;

 

Wycieczki:

 1. Zamek w Lidzbarku Warmińskim i Stoczek Klasztorny – organizuje Sekcja Literacka 13.05.2016r. ;

 2. Wigry i okolice – III dekada czerwca organizują W. Wołoncewicz i J. Lewandowski;

 

 1. Występy Chóru „Wrzos”
 1. 30.04.2016r. występ w Amfiteatrze w Kętrzynie na zaproszenie Stowarzyszenia „Amazonek” na okoliczność „Marsz Żonkila”;

 2. 03.05.2016r. występ w Amfiteatrze w Kętrzynie z okazji Święta Konstytucji na zaproszenie KCK;

 3. 04-05.06.2016r. występ w Kiejdanach na Litwie z okazji Dni Kultury Polskiej;

 4. Występ na Festynie Organizacji Pozarządowych w kętrzyńskim Amfiteatrze w dniu 21.05.2016r. ;

 5. 18.06.2015r. koncert z okazji jubileuszu 10-lecia UTW i zakończenia roku akademickiego 2015/2016 w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie;

 6. Występ w dniu 02.07.2016r. z okazji Święta Róży w Marcinkowie ;

 7. Występ z okazji Sympozjum Międzynarodowego w WSI i E w Kętrzynie;

 8. Występ z okazji 11-listopada ;

 9. Październik 2016r. rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017;

 10. Grudzień 2016r. spotkanie opłatkowe UTW;

 11. Grudzień 2016r. występ na Placu Piłsudskiego w Kętrzynie z okazji Wigilii Miejskiej;

 12. Grudzień 2016 występ w Domu pomocy Społecznej;

 
 1. Praca Zarządu UTW
 1. Regularne posiedzenia;

 2. Nadzorowanie finansów, pisanie projektów, pozyskiwanie sponsorów;

 3. Reprezentowanie UTW na zewnątrz;

 4. Przestrzeganie statutu i regulaminu pracy Zarządu.

 

  Zarząd UTW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków UTW w Kętrzynie
w dniu 18.04.2018r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek prezydium;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad;
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności UTW za 2017r. oraz przedstawienie głównych kierunków działania UTW na rok 2018; 
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017rok;
 8. Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Walnego Zgromadzenia Członków;
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności UTW i sprawozdaniem finansowym;
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi UTW;
 11. Podjęcie uchwał w sprawach: Nr 1 – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności UTW; Nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego; Nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej; 
 12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
 13. Podjęcie uchwały Nr 4 - o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 14. Podjęcie uchwał w sprawach: Nr 5 – zatwierdzenie głównych kierunków działania oraz preliminarza wydatków na rok 2018; Nr 6 – w sprawie nadwyżki budżetowej; 
 15. Sprawy różne; 
 16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 17. Zakończenie obrad.

 

Kętrzyn, dnia 05.04.2018r.

Nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczynamy


10 października 2018 r. o godz. 1000.

 

W górę
Template by JoomlaShine