Chór „Wrzos„ działający w ramach sekcji wokalno-muzycznej UTW w Kętrzynie powstał w 2007r. Założycielem i dyrygentem chóru jest mgr Cezary Nowakowski. Zespół liczy 20 osób, ale lista jest nadal otwarta i każdy kto lubi śpiewać i posiada pewne umiejętności wokalne jest mile widziany. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 9ºº w sali KCK w Kętrzynie.

Głównym zadaniem chóru jest rozwijanie umiejętności wokalnych, pogłębianie wiedzy o muzyce a także dostarczanie radości z zaspokajania potrzeby wspólnego śpiewania. W repertuarze chóru znajdują się pieśni związane z kalendarzem ważnych uroczystości naszego uniwersytetu, a także pieśni patriotyczne, wielkopostne, kolędy, piosenki popularne i rozrywkowe.

Najczęściej chór występuje przed swoją publicznością, ale także poza murami naszej uczelni. Co roku tradycyjnie chór uświetnia spotkania wigilijne na naszym uniwersytecie, dostarczając radości ze wspólnego śpiewania kolęd. Dzięki zaangażowaniu dyrygenta, członków chóru i Sekcji Literacko- Historycznej dwukrotnie zostało zorganizowane Misterium Pasyjne w kętrzyńskich kościołach. Chór również bierze udział w Festiwalach Kolęd i Pastorałek organizowanych przez KCK w Kętrzynie, oraz w Iławskim Przeglądzie Chórów UTW woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności Chóru „Wrzos”:
 • 11.07.2008r uświetnienie uroczystości z okazji poświęcenia Pomnika Nagrobnego patrona naszego miasta ,Wojciecha Kętrzyńskiego, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

 • 12.12.2007r debiutancki występ na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Kanclerz WSIiE w Olsztynie oddział w Kętrzynie p. dr Teresę Czesławę Malec

 • 4.04. 2009r Koncert Pieśni Wielkopostnych w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie

 • 28.01.2012r VI Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kętrzynie

 • 9.05. 2012r I Iławski Przegląd Chórów UTW woj. warmińsko-mazurskiego

 • 26.01.2013r VII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kętrzynie

 • 22.03.2013r Misterium Pasyjne w kościele św. Katarzyny w Kętrzynie

 • 06.06.2013r II Iławski Przegląd Chórów UTW woj. warmińsko-mazurskiego

 • 19.10.2013r występ z okazji IX Spotkań Klubów Seniora w Kętrzynie

 • 11.11.2013r koncert w Kinie „Gwiazda” z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 • 20.12.2013r koncert kolęd w zamku kętrzyńskim z okazji spotkania opłatkowego, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Kętrzyn-Krzysztofa Hećmana

 • 25.01.2014r VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kętrzynie (I miejsce)

   

  Planowane zadania chóru na rok 2014:
 • praca nad doskonaleniem umiejętności muzyczno-wokalnych poprzez ćwiczenie głosu, artykulacj i interpretacji tekstów

 • poszerzenie repertuaru kolęd i przygotowanie koncertu na spotkanie wigilijne oraz udział w Festiwal Kolęd i Pastorałek

 • nauka w dwugłosie nowych pieśni wielkopostnych i przygotowanie we współpracy z Sekcją Literacko-historyczną kolejnego Misterium Pasyjnego

 • wybór i nauka odpowiednich piosenek na Iławski Przegląd Chórów UTW woj. warmińsko-mazurskiego

 • przygotowanie programu na zakończenie roku akademickiego UTW – nauka piosenek o charakterze popularno-rozrywkowym

 • udział w występie połączonych chórów z Kętrzyna na okoliczność Beatyfikacji papieża Jana Pawła II (27.04.2014)

 

W 2015r. Chór „Wrzos” działający pod kierownictwem pana Cezarego Nowakowskiego, brał udział w następujących wydarzeniach:
 • Misterium Pasyjne przygotowane we współpracy z sekcją historyczno-literacką – występ w dn.9.03.2015r w Kościele w Karolewie i w dn. 20.03.2015r w Kościele w Garbnie
 • Udział w IV Przeglądzie Chórów UTW z woj. warmińsko-mazurskiego w Iławie w dn.30.05.2015r
 • Występy w kętrzyńskim amfiteatrze podczas imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Organizacji Pozarządowych, Marsz Żonkila, Kętrzyńska Noc Świętojańska
 • Koncert piosenek popularno-rozrywkowych podczas „Święta Róży” organizowanego przez Ogrody Pokazowe w Marcinkowie
 • „Mazurskie Morcinki” – koncert pieśni patriotycznych z okazji Dnia Niepodległości
 • Zdobycie I miejsca na II Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie w dn.5.12.2015r
 • Koncerty kolęd uświetniające Spotkania Wigilijne na UTW, Wydziale Zamiejscowym WSEiI w Kętrzynie, w Domu Opieki Społecznej i podczas Wigilii Miejskiej organizowanej przez Burmistrza Miasta.
 • Oprawa muzyczna towarzysząca Uroczystościom Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Akademickiego UTW
 Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 9-11 w sali KCK. 

 


 Członkowie Chóru „Wrzos” 2015/2016
 1. Czekaj Helena
 2. Czeterbok Jadwiga
 3. Dmytryszyn Maria
 4. Fabiańska Gabriela
 5. Jakowicz Wiesława
 6. Jaroszewicz Jadwiga
 7. Kirszyńska Stanisława
 8. Kozij Danuta
 9. Machniewska Stanisława
 10. Malewicka Helena
 11. Nowik Zofia
 12. Perko Maria
 13. Piszcz Maria
 14. Rogacka Bogumiła
 15. Szynkowska Jadwiga
 16. Wiłkowska Zyta
 17. Woźniakowska Irena
 18. Wysokowicz Teresa
 19. Żurawska Wiesława
 20. Żyła Zdzisława