Działalność swoją sekcja fotograficzna rozpoczęła w październiku 2011r. i liczyła 51 osób. Po trzech miesiącach zostały 33 osoby, a na końcu roku akademickiego 2011-12 (czerwiec 2012) pozostało 11 osób. Obecnie na zajęcia uczęszcza 8 osób. Są to:

  • Ryszard Szabelski
  • Daniela Bałanda
  • Jan Lewandowski
  • Janina Muszak
  • Maria Pawluczuk
  • Zofia Szatrawska
  • Danuta Krzosek
  • Hana Andrzejewska

Zajęcia odbywają się w Kętrzyńskim Centrum Kultury, w czwartki, prowadzi je pani Izabela Wilkaniec-Pniewska. Członkowie sekcji przygotowali dwie wystawy:

  1. „Kętrzyn i jego mieszkańcy” - wystawa ta po miesiącu ekspozycji w zamku, została przeniesiona do KCK
  2. „Kętrzyn dawniej i dziś”- ekspozycja miała na celu ukazanie zmian jakie nastąpiły na przełomie niespełna stulecia w naszym mieście.

Obecnie w przygotowaniu jest trzecia wystawa - starych fotografii. Jej otwarcie planowane jest w maju 2014r.