Działalność swoją sekcja fotograficzna rozpoczęła w październiku 2011r. i liczyła 51 osób. Po trzech miesiącach zostały 33 osoby, a na końcu roku akademickiego 2011-12 (czerwiec 2012) pozostało 11 osób. Obecnie na zajęcia uczęszcza 8 osób. Są to:

 • Ryszard Szabelski
 • Daniela Bałanda
 • Jan Lewandowski
 • Janina Muszak
 • Maria Pawluczuk
 • Zofia Szatrawska
 • Danuta Krzosek
 • Hana Andrzejewska

Zajęcia odbywają się w Kętrzyńskim Centrum Kultury, w czwartki, prowadzi je pani Izabela Wilkaniec-Pniewska. Członkowie sekcji przygotowali dwie wystawy:

 1. „Kętrzyn i jego mieszkańcy” - wystawa ta po miesiącu ekspozycji w zamku, została przeniesiona do KCK
 2. „Kętrzyn dawniej i dziś”- ekspozycja miała na celu ukazanie zmian jakie nastąpiły na przełomie niespełna stulecia w naszym mieście.

Obecnie w przygotowaniu jest trzecia wystawa - starych fotografii. Jej otwarcie planowane jest w maju 2014r.

 

Sprawozdanie z zajęć fotograficznych UTW w roku 2021


Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania sekcji fotograficznej działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kętrzynie, rozpoczęły się w listopadzie 2020 r.  Grupa w skład, której wchodzą: Bożena Groblewska, Ryszard Szabelski, Jan Lewandowski, Andrzej Wiechecki pod kierunkiem Izabeli Pniewskiej rozpoczęła prace nad zawieszonym na okres pandemii tematem: „Ocalone w domowych archiwach – historie rodzinne mieszkańców Kętrzyna”
Wystawa ma opowiadać o historii mieszkańców Kętrzyna, ich tożsamości, kulturze i obyczajach mieszkańców. Na fotografiach pokazane będą dokumenty, dawne miejsca pochodzenia kętrzyniaków,  portrety rodzinne, wyjątkowe chwile w życiu portretowanych osób oraz ogólny obraz początku XX wieku. Kolejność prac przy przygotowaniu wystawy to:

 • wybór zdjęć
 • skanowanie fotografii
 • katalogowanie fotografii
 • retusz
 • przygotowanie odpowiednich formatów
 • zebranie i przygotowanie opisów do poszczególnych fotografii.

Rozmowy z właścicielami zdjęć z celu uzyskania jak najprecyzyjniejszych informacji dotyczących poszczególnych zdjęć.
Na wystawie pojawiło się około 100 zdjęć w różnych formatach i opisanych zgodnie z przekazanymi informacjami. Do prac po ich wydrukowaniu i oprawieniu zostały dołączone tabliczki z informacjami o zdjęciach. Wernisaż, otwarcie wystawy zdjęć miał miejsce w czerwcu 2022 r. Przygotowany był równocześnie katalog wystawowy oraz plakaty i zaproszenia na wystawę.
W styczniu 2023 r. wystawa ta została przeniesiona do Galerii RastArt przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.


tekst: Izabela Pniewska