1 Baranowska Dorota - przewodnicząca

2 Nowakowska Weronika - sekretarz

3 Boguszewska – Siewruk Jolanta

4 Lewandowski Jan

5 Kaliszewicz Maria

6 Mościcka Hanna

7 Muszak Janina

8 Nikoniuk Eugeniusz

9 Wołoncewicz Wiesława