Krupa Łucja – przewodnicząca

Muszak Janina – sekretarz

Kaliszewicz Maria

Lewandowski Jan

Wołoncewicz Wiesława

Ostrowska Grażyna

Chodara Władysław