Rada Programowa studentów UTW w Kętrzynie powołana 15.05.2013 r.

 1. Białecki Andrzej

 2. Krupa Łucja

 3. Andrzejewska Hanna – przewodnicząca

 4. Chodara Władysław

 5. Lewandowski Jan

 6. Muszak Janina – sekretarz

 7. Ostrowska Grażyna

 8. Starzyńska Bogusława

 9. Kaliszewicz Maria

 10. Rutkowska Maria

 11. Narożny Danuta

 12. Makarewicz Zuzanna

Pierwsze spotkanie odbyło się 05.02.2014r.