Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 

Nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczynamy


10 października 2018 r. o godz. 1000.

 

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków UTW w Kętrzynie
w dniu 18.04.2018r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek prezydium;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad;
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności UTW za 2017r. oraz przedstawienie głównych kierunków działania UTW na rok 2018; 
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017rok;
 8. Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Walnego Zgromadzenia Członków;
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności UTW i sprawozdaniem finansowym;
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi UTW;
 11. Podjęcie uchwał w sprawach: Nr 1 – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności UTW; Nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego; Nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej; 
 12. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
 13. Podjęcie uchwały Nr 4 - o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 14. Podjęcie uchwał w sprawach: Nr 5 – zatwierdzenie głównych kierunków działania oraz preliminarza wydatków na rok 2018; Nr 6 – w sprawie nadwyżki budżetowej; 
 15. Sprawy różne; 
 16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
 17. Zakończenie obrad.

 

Kętrzyn, dnia 05.04.2018r.

 
 1. Prowadzenie zajęć ogólnych w formie wykładów dla wszystkich słuchaczy:
 1. Wykłady 2-godzinne w każda środę w ciągu całego roku – około 33 wykłady;

 2. Wykłady realizowane będą przez:

 • naukowców Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego i innych uczelni,
 • prelegentów z FOS-y,
 • naszych studentów UTW w Kętrzynie;

 

 1. Praca w sekcjach i na kursach:
 1. literacko – historyczna,

 2. fotograficzna (dotacja z projektu 1400 zł),

 3. turystyczno – krajoznawcza,

 4. śpiewacza,

 5. sportowo – rekreacyjna (dotacja z projektu I półr. 2016r. – 1700 zł gimnastka Ilona),

 6. Kurs komputerowy – II półr. 2016r.,

 7. Sekcja teatralna,

 8. Sekcja taneczna,

 9. Sekcja rowerowa,

Każda sekcja działa w oparciu o opracowany plan roczny. W 2016r. planujemy powołać sekcję d/s kultury i plastyczną.

 
 1. Spotkania okolicznościowe i rekreacyjne:
 1. Obchody jubileuszu 10-lecia UTW w Kętrzynie, połączone z zakończenie roku 2015/26 i wystawą fotograficzną – 18.06.2016r. ;

 2. Udział w Seminarium w Zamku w Kętrzynie na temat „1050 – lecie Chrztu Polski” oraz w koncercie muzycznym związanym z tym jubileuszem 15 i 17.04.2016r.;

 3. Udział w „Marszu Żonkila” – 30.04.2016r. ;

 4. Udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Amfiteatrze w Kętrzynie;

 5. Spotkania z członkami innych UTW;

 6. Spotkania i współpraca z przedstawicielami władz uczelni i samorządów lokalnych ;

 7. Kontynuacja współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, PCPR, Policją, KCK, MOSiR, Biblioteką Miejską, Muzeum i innymi stowarzyszeniami;

 Rekreacja i sport

 1. Rajdy rowerowe, gra w bule, nordic walking ;

 2. Wyjazdy do Parku Wodnego „Tropikana” w Mikołajkach i Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim 5-6 w roku;

 3. Udział w Senioriadzie UTW w Olsztynie 10-11.06.2016r. ;

 

 1. Imnrezy kulturalne, wczasy, sanatoria:
 1. Wyjazdy do filharmonii w Olsztynie i Białymstoku 2-3 razy w roku;

 2. Wyjazdy do teatru 2 razy roku;

 3. Wczasy w Bułgarii Obzov miedzy Warną a Burgas w dniach 21-29.05.2016r. – 73 osoby;

 4. Wczasy w Hiszpanii w dniach 13-22.09.2016r. – 28 osób;

 5. Sanatoria wrzesień 2016r. nad morzem Bałtyk;

 6. Wyjazd do Kiejdan na Litwie na Dni Kultury Polskiej 03-05.06.2016r. – 50 osób;

 7. 2-dniowy wyjazd do Opery w Bydgoszczy na „Halkę” St. Moniuszki oraz do Sanktuarium w Licheniu oraz zwiedzanie Torunia w dniach 11-12.03.2016r.;

 

Wycieczki:

 1. Zamek w Lidzbarku Warmińskim i Stoczek Klasztorny – organizuje Sekcja Literacka 13.05.2016r. ;

 2. Wigry i okolice – III dekada czerwca organizują W. Wołoncewicz i J. Lewandowski;

 

 1. Występy Chóru „Wrzos”
 1. 30.04.2016r. występ w Amfiteatrze w Kętrzynie na zaproszenie Stowarzyszenia „Amazonek” na okoliczność „Marsz Żonkila”;

 2. 03.05.2016r. występ w Amfiteatrze w Kętrzynie z okazji Święta Konstytucji na zaproszenie KCK;

 3. 04-05.06.2016r. występ w Kiejdanach na Litwie z okazji Dni Kultury Polskiej;

 4. Występ na Festynie Organizacji Pozarządowych w kętrzyńskim Amfiteatrze w dniu 21.05.2016r. ;

 5. 18.06.2015r. koncert z okazji jubileuszu 10-lecia UTW i zakończenia roku akademickiego 2015/2016 w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie;

 6. Występ w dniu 02.07.2016r. z okazji Święta Róży w Marcinkowie ;

 7. Występ z okazji Sympozjum Międzynarodowego w WSI i E w Kętrzynie;

 8. Występ z okazji 11-listopada ;

 9. Październik 2016r. rozpoczęcie roku akademickiego 2016/2017;

 10. Grudzień 2016r. spotkanie opłatkowe UTW;

 11. Grudzień 2016r. występ na Placu Piłsudskiego w Kętrzynie z okazji Wigilii Miejskiej;

 12. Grudzień 2016 występ w Domu pomocy Społecznej;

 
 1. Praca Zarządu UTW
 1. Regularne posiedzenia;

 2. Nadzorowanie finansów, pisanie projektów, pozyskiwanie sponsorów;

 3. Reprezentowanie UTW na zewnątrz;

 4. Przestrzeganie statutu i regulaminu pracy Zarządu.

 

  Zarząd UTW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencje

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.
Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada
Św. Augustyn
 
Starość wcale nie jest złem (…) przeciwnie może być dobrem nadającym schyłkowi  ludzkiej egzystencji wymiar prawdziwie godnego trwania pośród zmieniających się  postaci świata.
Plutarch

Achim
Student

W górę
Template by JoomlaShine