Koordynatorem pracy sekcji była Pani Halina Małachowska. Do 2012r. spotykano się w każdy wtorek tygodnia.Obecnie członkowie sekcji spotykają się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w budynku Loży. Od października 2021r. koordynatorem pracy sekcji jest Pani Dorota Urbanowicz. Zainteresowania członków skupiają się głównie na wybitnych postaciach literatury, historii, muzyki, sztuki, nauki - polskiej i światowej.

Większość członków bierze czynny udział w pracach sekcji. Opracowuje ustalone i wybrane tematy, wygłasza prelekcje. Niektóre opracowania na prośbę Zarządu UTWsą przedstawiane w formie referatu lub wykładu ogółowi słuchaczy. Były to np. Znaczenie i dzieje Mazur w historii Polski, Wojna 1920 r., Życie i twórczość Ernsta Wiecherta, Tadeusz Kościuszko, Dante Alighieri, Pablo Picasso , Julian Tuwim… W ramach zajęć sekcji omawiane są obejrzane wspólnie filmy („ Moje córki Krowy”, „ Teściowie”, „Johny”) lub przeczytane książki( „Misjonarka” Marii Nurowskiej”), obecnie czytana jest „ Duma i Uprzedzenie” Jane Austin. Członkowie sekcji przygotowują pytania do krótkich quizów z wiedzy ogólnej, które odbywają się na początku każdego spotkania. Rokrocznie Sekcja organizuje 1 – dniowe wycieczki autokarowe dla chętnych osób z sekcji oraz innych słuchaczy UTW. Odbyły się wycieczki do Prania, Wojnowa, Krutyni, Piecek, Gałkowa , Elbląga (połączona z obejrzeniem w miejscowym teatrze sztuki „My Way”), Mrągowa, Szczytna, Galin.

Po okresie rocznej przerwy spowodowanej pandemią Sekcja ponownie rozpoczęła działalność i obecnie liczy 20 członków:

Koordynator: Dorota Urbanowicz

Członkowie:                  
Baranowska Dorota                  
Dąbrowska Czesław                 
Dżus Julia                               
Gudaczewska Stefania
Jaśkiewicz Jan
Jurewicz Stanisława
Kłek Krystyna
Łuckiewicz Barbara
Małachowska Halina
Milewicz Janina
Niewiadomska Halina
Romaniak Jan
Rutkowska Bronisława
Sobierajska Elżbieta
Werner Zofia
Wichniarek Bogusława
Werner Zofia
Wiłkowska Zyta
Wołoncewicz Wiesława                     
Woronowicz Alicja

 

Plan Zajęć Sekcji Historyczno – Literackiej
UTW III wieku w Kętrzynie

na II półrocze 2022 r.

 

Lp. Data Temat zajęć Prowadzący

1

17.10.2022 Omówienie planu Zajęć Członkowie sekcji

2

07.11.2022 Dyskusja o filmie ”Jonny” Członkowie sekcji
3 21.11.2022 Ulubione utwory poetów romantycznych Członkowie sekcji
4 05.12.2022 Ignacy ŁUKASIEWICZ Dorota Baranowska
5 19.12.2022 Potrawy Wigilijne Członkowie sekcji

 

na I półrocze 2023 r.

 

Lp. Data Temat zajęć Prowadzący

1

09.01.2023 Józef Mackiewicz Dorota Urbanowicz

2

23.01.2023 Mikołaj Kopernik Bronisława Rutkowska
3 06.02.2023 Jan Matejko Dorota Baranowska
4 20.02.2023 Władysław Bartoszewski Stefania Gudaczewska
5 06.03.2023 Jan Bułhak -  fotograf legenda Alicja Woronowicz
27.03.2023 "Duma i uprzedzenie" - dyskusja Członkowie sekcji
7 03.04.2023 Klaudyna Potocka Zofia Werner
8 27.04.2023 Maurycy Mochnacki - 220-lecie urodzin Halina Małachowska
9 15.05.2023 Stanisława Celińska Barbara Łuckiewicz
10 24.05.2023 Wycieczka do Galindii, Wojnowa, Krutyni Członkowie sekcji

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w wyżej podanych terminach w budynku Łoży Masońskiej, Ul. Mickiewica 1