Sekcja literacko-historyczna powstała w miesiącu IX 2010r. Początkowo grupa liczyła 19 osób. Koordynatorem pracy sekcji została Halina Małachowska.

Do roku 2012 spotykano się 4 razy w miesiącu we wtorki. Obecnie spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, w poniedziałki.Obecnie grupa liczy 24 osoby. Zainteresowania członków sekcji skupiają się na prezentacji wybitnych postaci z literatury i historii nie tylko polskiej. Omawiano także zagadnienia z dziedziny muzyki, malarstwa, różdżkarstwa, a nawet z historii produkcji czekolady.

Z inicjatywy sekcji wygłoszono prelekcje dla ogółu słuchaczy UTW: „Znaczenie i dzieje Mazur w historii Polski”, „Wojna 1920r.”,”Życie i twórczość Ernsta Wiecherta”. Dla chętnych zorganizowano wycieczkę do Prania, Wojnowa, Krutyni i Piecek i drugą wycieczkę pod tytułem „Szlakiem Ernsta Wiecherta” zakończoną spotkaniem z dziennikarką Renate Marsch w Gałkowie. Należy podkreślić wielką aktywność członków sekcji, którzy przygotowują bardzo starannie ciekawe spotkania.

 

Tematyka zajęć sekcji literacko-historycznej

UTW w Kętrzynie w II semestrze roku 2018/2019

 

Lp. Data Temat zajęć Prowadzący

1

7.01. 2019 Co wiemy o Julianie Tuwimie? S. Gudaczewska

2

21.01. 2019 Leonardo da Vinci – geniusz wszech czasów B. Rutkowska
3 11.02. 2019  W 90-tą rocznicę urodzin Anny Walentynowicz B. Łuckiewicz
4 25.02. 2019 Generał Józef Bem H. Małachowska
5 11.03 2019  Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego D. Urbanowicz
25.03.2019 Malarz uduchowiony – El. Grecko D. Baranowska
7 8.04.2019 Pisarz buntownik – Marek Hłasko W. Wołoncewicz
8   15.04.2019 Bajkopisarz Iwan Kryłow B. Rutkowska
6.05.2019 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki J. Muszak
10   20.05.2019 Życie i twórczość Juliusza Słowackiego K. Raksimowicz

11  

22.05.2019 Wycieczka do Szczytna z cyklu „Poznajemy naszych sąsiadów” H. Małachowska

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w wyżej podanych terminach w budynku Łoży Masońskiej, Ul. Mickiewica 1