Koordynatorem pracy sekcji była Pani Halina Małachowska. Do 2012r. spotykano się w każdy wtorek tygodnia.Obecnie członkowie sekcji spotykają się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w budynku Loży. Od października 2021r. koordynatorem pracy sekcji jest Pani Dorota Urbanowicz. Zainteresowania członków skupiają się głównie na wybitnych postaciach literatury, historii, muzyki, sztuki, nauki - polskiej i światowej.

Większość członków bierze czynny udział w pracach sekcji. Opracowuje ustalone i wybrane tematy, wygłasza prelekcje. Niektóre opracowania na prośbę Zarządu UTWsą przedstawiane w formie referatu lub wykładu ogółowi słuchaczy. Były to np. Znaczenie i dzieje Mazur w historii Polski, Wojna 1920 r., Życie i twórczość Ernsta Wiecherta, Tadeusz Kościuszko, Dante Alighieri, Pablo Picasso , Julian Tuwim… W ramach zajęć sekcji omawiane są obejrzane wspólnie filmy („ Moje córki Krowy”, „ Teściowie”, „Johny”) lub przeczytane książki( „Misjonarka” Marii Nurowskiej”), obecnie czytana jest „ Duma i Uprzedzenie” Jane Austin. Członkowie sekcji przygotowują pytania do krótkich quizów z wiedzy ogólnej, które odbywają się na początku każdego spotkania. Rokrocznie Sekcja organizuje 1 – dniowe wycieczki autokarowe dla chętnych osób z sekcji oraz innych słuchaczy UTW. Odbyły się wycieczki do Prania, Wojnowa, Krutyni, Piecek, Gałkowa , Elbląga (połączona z obejrzeniem w miejscowym teatrze sztuki „My Way”), Mrągowa, Szczytna, Galin.

Po okresie rocznej przerwy spowodowanej pandemią Sekcja ponownie rozpoczęła działalność i obecnie liczy 20 członków:

Koordynator: Dorota Urbanowicz

Członkowie:                  
Baranowska Dorota                  
Dąbrowska Czesław                 
Dżus Julia                               
Gudaczewska Stefania
Jaśkiewicz Jan
Jurewicz Stanisława
Kłek Krystyna
Łuckiewicz Barbara
Małachowska Halina
Milewicz Janina
Niewiadomska Halina
Romaniak Jan
Rutkowska Bronisława
Sobierajska Elżbieta
Werner Zofia
Wichniarek Bogusława
Werner Zofia
Wiłkowska Zyta
Wołoncewicz Wiesława                     
Woronowicz Alicja

 

Plan Zajęć Sekcji Historyczno – Literackiej
UTW III wieku w Kętrzynie

na II półrocze 2022 r.

 

Lp. Data Temat zajęć Prowadzący

1

17.10.2022 Omówienie planu Zajęć Członkowie sekcji

2

07.11.2022 Dyskusja o filmie ”Jonny” Członkowie sekcji
3 21.11.2022 Ulubione utwory poetów romantycznych Członkowie sekcji
4 05.12.2022 Ignacy ŁUKASIEWICZ Dorota Baranowska
5 19.12.2022 Potrawy Wigilijne Członkowie sekcji
01.2023 Józef Mackiewicz Dorota Urbanowicz
7      
8        
     
10        

11  

     

 

Tematyka zajęć sekcji literacko-historycznej

UTW w Kętrzynie w II semestrze roku 2018/2019

 

Lp. Data Temat zajęć Prowadzący

1

7.01. 2019 Co wiemy o Julianie Tuwimie? S. Gudaczewska

2

21.01. 2019 Leonardo da Vinci – geniusz wszech czasów B. Rutkowska
3 11.02. 2019  W 90-tą rocznicę urodzin Anny Walentynowicz B. Łuckiewicz
4 25.02. 2019 Generał Józef Bem H. Małachowska
5 11.03 2019  Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego D. Urbanowicz
25.03.2019 Malarz uduchowiony – El. Grecko D. Baranowska
7 8.04.2019 Pisarz buntownik – Marek Hłasko W. Wołoncewicz
8   15.04.2019 Bajkopisarz Iwan Kryłow B. Rutkowska
6.05.2019 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki J. Muszak
10   20.05.2019 Życie i twórczość Juliusza Słowackiego K. Raksimowicz

11  

22.05.2019 Wycieczka do Szczytna z cyklu „Poznajemy naszych sąsiadów” H. Małachowska

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w wyżej podanych terminach w budynku Łoży Masońskiej, Ul. Mickiewica 1