1. przewodnicząca – Stefania Gudaczewska

2. sekretarz – Stanisława Jurewicz

3. członek – Władysław Chodara