Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
UTW w Kętrzynie
Urbanowicz Dorota
 
Zastępca
Komisji Rewizyjnej
UTW w Kętrzynie
Gudaczewska Stefania
 
 
 
Sekretarz
Komisji Rewizyjnej
UTW w Kętrzynie
Sarkan Regina