5 i 6 października 2019 r. UTW w Kętrzynie gościł cztero-osobową delegację z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poniewieżu na Litwie.

Przedstawicielki tego UTW przyjechały do Polski na zaproszenie prezesa Federacji UTW WiM w Olsztynie Antoniego Furtaka w ramach projektu Erasmus+ na Litwie. Panie przebywały w naszym województwie od 2 do 7 października 2019 r. W tym czasie uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Osób Starszych w Olsztynie, potem gościły na UTW w Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie i Ełku. W ramach projektu Erasmus+ zapoznały się z funkcjonowaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i przekazały informacje o funkcjonowaniu UTW w Poniewieżu. Ich uniwersytet liczy 500 członków, uczą się języka polskiego, angielskiego, francuskiego i prowadzą zajęcia w różnych sekcjach. W czasie pobytu w Kętrzynie zwiedziły miasto, Świętą Lipkę gdzie uczestniczyły w mszy świętej i koncercie organowym. Panie były bardzo zadowolone i szczęśliwe, że mogły odwiedzić Polskę i poznać piękno naszej ziemi.