Szkoła liderów Tumiany 13-14 października 2022 r.

Szkolenie skierowane było do członków UTW woj. warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w Federacji, a celem – doskonalenie umiejętności kierowania i organizacji pracy liderów. Po rejestracji i powitaniu uczestników przez Prezesa Federacji UTW WiM Ryszarda Oklińskiego wykład pt. „Przenikanie kultur w okresie powojennym Warmii i Mazur”wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Zasady funkcjonowania i założenia polityki senioralnej w naszym województwie na lata 2021 – 2027 przedstawiła Anna Konecko, a o wsparciu organizacji senioralnych – Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka ds.Współpracy z NGO. Niezmiernie ciekawe było spotkanie z Joanną Warechą – dziennikarką, publicystką, reżyserką, działaczką społeczną. Pani Joanna mówiła o budowaniu stosunków międzyludzkich w relacjach międzypokoleniowych. Radca prawny Wojciech Nalepa (Doradca Ogólnopolskiej Federacji UTW w Nowym Sączu) przybliżył uczestnikom spotkania wybrane zagadnienia prawne obowiązujące dla organizacji pozarządowych. Pierwszy dzień spotkania zakończył wieczór integracyjny przy muzyce. UTW w Kętrzynie reprezentowały dwie osoby: Maria Dmytryszyn i Alicja Woronowicz.