W dniach 3-5 czerwca 2016r. grupa studentów naszego UTW,na zaproszenie pani Ireny Duchowskiej ze Stowarzyszenia Polaków Kiejdan,wzięła udział w obchodach Dni kultury Polskiej na Litwie.

Wyjechali :

  • członkowie chóru z dyrygentem Cezarym Nowakowskim,
  • grupa teatralna,
  • przedstawiciele Zarządu
  • oraz kilka osób, które wyróżniły się działalnością na rzecz UTW.W

Wilnie przeszliśmy z przewodnikiem uliczkami Starego Miasta, obejrzeliśmy odrestaurowane wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła i inne zabytki. Pod Ostrą Bramą chór zwrócił uwagę i wywołał wzruszenie mieszkańców odśpiewaniem „Gaude Mater Polonia” oraz „Kwiaty Polskie”.

Następnego dnia po mszy św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jaswojniach, którą odprawiał ksiądz z Suwałk, uczestniczyliśmy w korowodzie zespołów, które przybyły z różnych stron Polski i Litwy, a nasz chór -w koncercie w Centrum Kultury w Jaswojniach. Podczas spotkania literackiego w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym obejrzeliśmy wystawę poświęconą Cz. Miłoszowi, a nasza koleżanka, Danuta Tomko odczytała swoje wiersze.
Wraz z innymi , bawiliśmy się podczas wieczoru integracyjnego w kiejdańskiej restauracji.

Kolejny dzień rozpoczęła msza św. w katedrze pw. Chrystusa Króla w Poniewieżu, którą celebrował biskup polskiego pochodzenia. Następnie barwnym korowodem przemaszerowaliśmy na plac teatralny, gdzie odbyły się pokazy tańca współczesnego grup dziecięcych i młodzieżowych w ramach III Festiwalu Kultury Polskiej na Żmudzi oraz występy chórów i zespołów tanecznych z Polski.

Na uwagę zasługuje opinia dotycząca naszego chóru , którą umieszczono na stronie internetowej festiwalu:”Ambitny repertuar zaprezentował w Jaswojniach chór „Wrzos” działający przy UTW w Ketrzynie. Legitymuje się on 10-letnim stażem. Utwory wykonane podczas koncertu były świadectwem artystycznego kunsztu tego zespołu”.