10 października 2018r. rozpoczęliśmy XIII rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, a potem chór „Wrzos”zaśpiewał Gaudeamus igitur („Radujmy się więc”). Prezes Janina Milewicz przedstawiła działalność uniwersytetu w minionym roku i nakreśliła zamierzenia na nowy rok akademicki 2018/2019. Wykład inauguracyjny pt. „Formy aktywności życiowej osób starszych” wygłosił dr Dariusz Jurczak.