W ubiegłą środę (17.06.2015) studenci UTW w Kętrzynie pożegnali rok akademicki 2014/2015. Uroczystość odbyła się w pysznych Ogrodach Marcinkowa tuż za Mrągowem.  Nie ma lepszego leku jak Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W starożytnej Grecji – w Sparcie wyraz „geront”oznaczał członka rady starców czyli, człowieka starego. Halina Szwarc (urodzona w Łodzi w 1924r. , zmarła w Warszawie w 2002r.)zajęła się gerontologią. Po ukończeniu studiów medycznych w Poznaniu była m.in. prorektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Poznany wiosną 1975r. Na konferencji ekspertów w Mediolanie prof. Pierre Vellas zasugerował celowość tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Już jesienią 1975r. Na Bielanach w Warszawie powołała Studium III Wieku. Nikt się nie spodziewał takiej eksplozji „uczelni” dla seniorów. Dzisiaj jest ich w Polsce 520, przybywają nowe prawie w każdym mieście.

Na II Kongresie UTW w Warszawie w marcu 2015r. Uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Białorusi, Ukrainy, etc.. Troska o ludzi starszych wzrasta. Powstała z inicjatywy Michała Szczerby, młodego posła z Warszawy, Komisja Sejmowa Do Spraw Seniorów. Są też zakusy na powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W Kętrzynie UTW w roku 2016 miarkuje uczcić swoje 10. lecie wypełnione aktywną działalnością. Prezes Janina Milewicz patronująca 7-osobowemu Zarządowi dla 178 słuchaczy w dniu 17.06.br. kończącym rok akademicki po przywitaniu zebranych gości i studentów podsumowała osiągnięcia uniwersytetu. Odbyło się 40 wykładów, działało 20 różnych sekcji wzbogacających wiedzę i wzmacniających zdrowie, dużo wycieczek, wyjazd do sanatorium. Rozpoczął działalność teatr, a chór uświetnia uroczystości od momentu powstania stowarzyszenia. W sali wystawowej kina Gwiazda można jeszcze obejrzeć fotograficzną wystawę portretów wykonanych przez członków sekcji fotograficznej portretujących kolegów.

Uroczystość w Marcinkowie rozpoczął chór pod kierunkiem mgr Cezarego Nowakowskiego wykonaniem hymnu "Gaudeamus Igitur" oraz "Ciesz się Matko-Polonio". Później nastąpiły piosenki specjalnie opracowanego repertuaru. Rozbawienie towarzystwa świadczyło o istnieniu środków rozweselających. Na "zielonym parkiecie" dominowała melodia: "Niech żyje radość, wolność i swoboda; Niech żyje zabawa i kompania młoda.." Po okolicznościowych przemówieniach podano obiad w postaci powszechnie akceptowanego "schabowego", później deser. Nie kontrolowano zawartości torebek, jeno rozbawienie towarzystwa świadczyło o istnieniu środków rozweselających.

Wieś Marcinkowo liczy 905 mieszkańców, a sołtys Jarosław Biedka jest dobrym gospodarzem, o czym świadczą zadbane domostwa oraz uporządkowany teren rolniczy, zielone pola. Mieszkanka wsi Magdalena Markiewicz jest twórczynią pięknego ogrodu kwiatowego z motylarnią i hotelem dla owadów. Z kolei Jolanta Chels zorganizowała Muzeum w postaci Mazurskiej Izby. Bogate akcesoria życia wiejskiego przenoszą w XIX – XX wiek.

W trzech autokarach przybyło prawie 140 osób. Utworzone trzy grupy na przemian zwiedzały z P. Magdą ogród, wizytowały muzeum wysłuchując relacji Pani Joli, a reszta nie narzekała na brak atrakcji. Podniosłą uroczystość zakończenia roku akademickiego uświetniły Ich Dostojeństwa - zaproszeni goście. Władze uczelni WSIiE w Olsztynie reprezentował Rektor Adam Sosnowski z małżonka. Przekazał serdeczne pozdrowienia, wysoko docenił wigor studentów (bardziej niż na studiach dziennych). Mgr Piotr Stasiński przybył z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Szkołę tę prowadzi jego żona Helena Rusiecka, a profesorowie przybywają do Kętrzyna z wykładami. Pozdrowienia oraz życzenia od Pani Poseł Urszuli Pasławskiej przekazał z pięknym bukietem róż dla Prezes Janiny Milewicz Dyrektor Biura Poselskiego Mateusz Sieroński. Renata Całka z Kętrzyna reprezentowała sekretariat dr Agnieszki Górskiej Dziekana WSIiE w Olsztynie Oddział w Kętrzynie. Wzruszający list gratulacyjny przysłał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górski. Burmistrz Krzysztof Hećman w sprawach służbowych mający nieprzewidziany wcześniej wyjazd upoważnił sekretariat do przekazania życzenia dobrych wakacji. Radzie Miasta patronowała Halina Piasecka - zast. Przew. Dariusza Duczek. I oto pokrzepieni na duchu dobrymi życzeniami, wzmocnieni swawolą studencką udajemy się nawakacje (4 miesiące). Do spotkania 14.10.2015! Niech żyje bal, wakacje i... nauka na szarym końcu."

Bronisława Rutkowska